ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นายสถาพร สิงขาม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงดนตรีขบวนแห่สวดพระไตรปิฎกสนทนาธรรมนานาชาติ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา #ขอแสดงความยินดีและชื่นชม กับ นายสถาพร สิงขาม นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแสดงดนตรีขบวนแห่สวดพระไตรปิฎกสนทนาธรรมนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยา วิทยาเขตขอนแก่น ณ โพธิมณฑลพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดียระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2567

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้คุณครูชาลิสา ศรีเคน หัวหน้าฝ่ายงานแนะแนว พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2567 ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ ดังนี้ โรงเรียนบ้านคำม่วม-ดงเย็น โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ฯ โรงเรียนบ้านสำโรง โรงเรียนบ้านโคกท่า โรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนพระธาตุขามแก่น โรงเรียนบ้านโนนเชือก และโรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์

ร่วมต้อนรับท่านผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 และคณะท่านผู้บริหาร บุคลากรธนาคารออมสินภาค 11 เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ตามโครงการผลิตผักอินทรีย์

วันที่​ 6 กุมภาพันธ์​ 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคุณระพิพรรณ บุตรคำ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 11 และคณะท่านผู้บริหาร บุคลากรธนาคารออมสินภาค 11 เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ตามโครงการผลิตผักอินทรีย์ (ระบบการใช้น้ำแบบอัตโนมัติ) สนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ณ สวนแปลงเกษตร PTP Smart Farm โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรกับท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคุณครูประวัติ เพียสมนา และคุณครูเศรษฐวิทย์ วินิชวงค์ นำนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” เข้ารับโล่รางวัลและเกียรติบัตรกับท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

วันที่​ 24-27 มกราคม​ 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับคุณครูประวัติ เพียสมนา ที่ได้รับโล่รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภทลาน นายรัชพงศ์ มาลาศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับโล่รางวัลนักกีฬาดีเด่น ประเภทลาน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยมีผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูประวัติ เพียสมนา สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ นายรัชพงศ์ มาลาศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ขว้างจักรชาย รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน้ำหนัก และนางสาวเชาวลักษณ์ นาเจิมพลอย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ขว้างจักรหญิง

ตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน คว้าเหรียญทอง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์”

วันที่​ 24-25 ธันวาคม​ 2566​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี ได้มอบหมายให้ คุณครูประวัติ เพียสมนา นำตัวแทนนักกีฬาโรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ โดยมีผู้ฝึกซ้อม คือ คุณครูประวัติ เพียสมนา สรุปผลการแข่งขัน ดังนี้ นายรัชพงศ์ มาลาศรี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศเหรียญทอง ประเภท ขว้างจักร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ทุ่มน้ำหนัก

ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ สิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยคุณครูวรรณทิภา ธรรมโชติ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 มกราคม 2567 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองสิริลักษณ์ วงษ์ชารี พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอากาศยานไร้คนขับและแข่งขันทักษะการบินทรงตัว ในงานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา KHON KAEN EDUCATIONAL INNOVATION EXPO 2024

วันที่​ 20​ มกราคม​ 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ท่านรองสิริลักษณ์ วงษ์ชาลี ได้มอบหมายให้คุณครูชโลธร ขามธาตุ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างอากาศยานไร้คนขับและแข่งขันทักษะการบินทรงตัว ในงานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (KHON KAEN EDUCATIONAL INNOVATION EXPO 2024) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (KHON KAEN EDUCATIONAL INNOVATION EXPO 2024)

นที่​ 19​ มกราคม​ 2567​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน​ผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ ได้มอบหมายให้ท่านรองผู้อำนวยการสิริลักษณ์ วงษ์ชารี ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา การจัดแสดงผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการแข่งขันทางด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567 (KHON KAEN EDUCATIONAL INNOVATION EXPO 2024) โดยมีคุณครูณฐภัทร ศรีวงษ์ นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การออบแบบและพัฒนาบอร์ดเกม เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณครูณิชาภัทร พรรณขาม นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น