ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา

ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา รายละเอียด​ดังประกาศที่แนบมานี้​ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่​โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ โทรศัพท์​ 04-343-6126, 0895693656 (ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย)​ และ​0942689339(ครูปารีณา​ ศิริพูล)​ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง​ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งกักตัวไม่ไปในสถานที่เสี่ยง และทำแบบประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนในคิวอาร์โค้ด ( QR Code ) ด้านล้างที่แจ้งวันนี้

ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูปารีณา ศิริพูล และ คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย​ (ป.ม.)

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูปารีณา ศิริพูล และ คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ในโอกาสเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย​ (ป.ม.) โดยมีนายสมศักดิ์​ จังตระกุล เป็นประธาน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง​ การจัดการเรียนการสอน​ออนไลน์​ ในวันที่​ 28-30 ธันวาคม 2563​ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 (covid-19) จึงขอเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันที่​ 4​ มกราคม​ 2564