ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

การสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 27-28 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการสอบวัดกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์​ โดยคุณครูอัจฉราภรณ์​ ต้นกันยา​ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้เสริมแรง​ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย​ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูอรุณรัตน์​ ชินนะวงษ์ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้เสริมแรง​ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย​ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่​ 11​ กันยายน​ 2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ มอบหมายครูณัทชุดา​ บุติมุลตรี​ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ​ และบุคลากรทางการศึกษา​ นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ​ ด้านการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ศตวรรษที่​ 21 ในรูปแบบออนไลน์​ ผ่านแอปพิเคชั่น​zoom​ ณ​ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

การประชุมออนไลน์ซักซ้อมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเขียนรายงานปรากฏการณ์ในชั้นเรียน

เมื่อวันที่​ 28 พฤษภาคม​ 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ คณะครู​ และบุคลากรทางการศึกษา​ ร่วมการประชุมออนไลน์ซักซ้อมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเขียนรายงานปรากฏการณ์ในชั้นเรียน จากการศึกษาชั้นเรียนผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562-2563 ภายใต้การดูแลของ รศ.ดร.โชคชัย ยืนยงและคณะ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานเบิ่งแงงครูนักวิจัยและต่อยอดงานวิจัยสู่การตีพิมพ์บนวารสาร ณ​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยครูเฉลิมศักดิ์ ทันโหศักดิ์ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศห้องเรียนเป็นธรรมชาติของครูผู้สอนและนักเรียน สร้างความประทับใจและรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำเข้าสู่บทเรียนและนำเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

จัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอกห้องสอบโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นสถานที่จัดสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอกห้องสอบโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่นโดยมี พระครูสุตธรรมภาณี ผศ. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุขามแก่น จต.บ้านขาม เขต 1 เป็นประธานกำกับดูแล ห้องสอบธรรมศึกษา ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่น

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาภาษาไทย ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาภาษาไทย โดยครูศิริธร วงชาลี ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้นำสื่อที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์ โดยครูหงษ์ลุน สะท้านบัว ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 1 ซึ่งมีบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สร้างรอยยิ้มให้ผู้สังเกต ครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย