Home / การประเมินล่าสุด / ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ท่านรองผู้อำนวยการ กำธร สวัสดิ์นะที คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของครู สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply