ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 ขอขอบคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา พร้อมครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
ขอขอบคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา พร้อมครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

ขอขอบคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา พร้อมครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ขอขอบคุณ คุณวิภารัตน์ สอนบุญมา พร้อมครอบครัว “สอนบุญมา” ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เนื่องในโอกาสครบรอบอายุ 80 ปี ของคุณยายประทิน สอนบุญมา โดยมีคุณพัฒนภูมิ ขันธ์คง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนในครั้งนี้

About root

Leave a Reply