ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning
เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning

เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning

วันที่​ 28-29 ตุลาคม​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการฯ​ สุภภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม คุณครูขวัญภิรมย์ ปะระทัง และคุณครูสุนิตตา บรรลุจิตร ​เข้าร่วมการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต KKU Smart Learning ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

About root

Leave a Reply