ยินดีต้อนรับ
Home 1 การประเมินล่าสุด 1 ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

วันที่ 5 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมรับการติดตามสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ จากท่านบุษกร ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply