ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1

วันที่ 2 กันยายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply