ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้คณะครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning โดยมี ท่านณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และท่านประทุมมา คำละมูล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เข้าร่วมสังเกตชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี และชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของ คุณครูณิชาภัทร พรรณขาม พร้อมร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply