ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28
การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28

วันที่ 24 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้เดินทางไปให้กำลังใจคุณครูประวัติ เพียสมนา ในโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2565 กิจกรรมการประกวดแข่งขันสื่อนวัตกรรมทางการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ณ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

About root

Leave a Reply