ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ และหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะ โดยใช้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีเป็นฐาน
อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ และหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะ โดยใช้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีเป็นฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ และหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะ โดยใช้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีเป็นฐาน

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้าฝ่ายบริการ และคุณครูณรงค์เดช หารจันทร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อ และหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะ โดยใช้ความรู้โรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดีเป็นฐาน ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply