ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ของตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ซึ่งจะนำเทียนไปถวาย ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

About root

Leave a Reply