ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการนักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
โครงการนักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

โครงการนักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูปารีณา ศิริพูล คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และคุณครูศิริธร วังชาลี ร่วมต้อนรับท่านศน.ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เพื่อรับการนิเทศติดตามโครงการนักเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply