ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

โครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย ได้มอบหมายให้ คุณครูอดิศักดิ์ โคตรชุม และคุณครูพนาไพร บุตรพรม เข้าร่วมการอบรมโครงการสร้างและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจุดจัดการจังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 2 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply