ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570)

วันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูปารีณา ศิริพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ คุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

About root

Leave a Reply