ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 พิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดกองลูกเสือและสวนสนาม ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply