ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565
โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565

โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย และคุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงาน ในโครงการประกวดสื่อนวัตกรรมของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2565 รอบคัดเลือก โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ คือ คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา, คุณครูหงษ์ลุน สะท้านบัว กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คุณครูประวัติ เพียสมนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และคุณครูพรรณี เถาว์ทิพย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล

About root

Leave a Reply