ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยคุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply