ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล

โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา เข้าร่วมโครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผล และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

About root

Leave a Reply