ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)”
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)”

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)” ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply