ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ของกองทัพบก ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ของกองทัพบก ณ ค่ายศรีพัชรินทร์

พิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ของกองทัพบก ณ ค่ายศรีพัชรินทร์

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นวิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ สุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้คุณครูคฑา นารมย์ นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกระโดดหอสูง 34 ฟุต ในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ ของกองทัพบก ณ ค่ายศรีพัชรินทร์ มณฑลทหารบกที่ 23 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply