ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ
การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ

การประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาฯ

ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย

About root

Leave a Reply