ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 นักเรียนเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ ตามโครงการ ขยะจิ๋ว พลังงานแจ๋ว (Wonder Waste Junior) ในงาน Isan Creative Festival
นักเรียนเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ ตามโครงการ ขยะจิ๋ว พลังงานแจ๋ว (Wonder Waste Junior) ในงาน Isan Creative Festival

นักเรียนเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ ตามโครงการ ขยะจิ๋ว พลังงานแจ๋ว (Wonder Waste Junior) ในงาน Isan Creative Festival

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายให้นางชโลธร ขามธาตุ และนางสาวปาจรียา สีทัดยศ นำนักเรียนเข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการจัดการขยะ ตามโครงการ ขยะจิ๋ว พลังงานแจ๋ว (Wonder Waste Junior) ในงาน Isan Creative Festival จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) สาขาขอนแก่น ได้แก่ นายสถาพร สิงขาม นายเอกราช ป้องคำไหล และนางสาวอาฑิตยา ป้องคำไหล ซึ่งผลการประกวดได้รับรางวัลชมเชย​ ณ สถานีขนส่งปรับอากาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply