ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 เข้าพบเพื่อขอพร เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2565
เข้าพบเพื่อขอพร เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2565

เข้าพบเพื่อขอพร เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย พร้อมครูปารีณา ศิริพูล เป็นตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพบเพื่อขอพร ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น), ท่านพงเจตน์ พรกุณา (ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น) ท่านนำศิลป์ วิเศษ (ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม) และท่านสุภาวดี แก้วสำราญ (ผู้อำนวยการส่วนการบริหารการศึกษา) เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ และเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนตลอดไป

About root

Leave a Reply