ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่
กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่

กิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูวรรณทิภา ธรรมโชติ นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ(ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ในการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ จังหวัดขอนแก่น โดย NODE เครือข่ายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply