ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 การคัดกรองปัญหาด้านการอ่าน การเขียน
การคัดกรองปัญหาด้านการอ่าน การเขียน

การคัดกรองปัญหาด้านการอ่าน การเขียน

วันที่ 16​ ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิืทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายคุณครูปารีณา ศิริพูล คุณครูศิริธร วงชาลี และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาภาษาไทย นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับการคัดกรองปัญหาด้านการอ่าน การเขียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในโอกาส ท่าน ศน.ศิริกุล ทัพซ้าย (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ) เข้าร่วมคัดกรองนักเรียนในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์

About root

Leave a Reply