ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์ ครั้งที่ 2
เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์ ครั้งที่ 2

เปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนวิทยา​ศาสตร์​ โดยคุณครูอัจฉราภรณ์​ ต้นกันยา​ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้เสริมแรง​ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย​ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply