ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

การเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเปิดชั้นเรียน ห้องเรียนภาษาอังกฤษ โดยคุณครูอรุณรัตน์​ ชินนะวงษ์ ซึ่งการเปิดชั้นเรียนครั้งที่ 2 ซึ่งมีบรรยากาศสร้างรอยยิ้ม ครูผู้สอนได้เสริมแรง​ ใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย​ และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply