ยินดีต้อนรับ
Home 1 การประเมินล่าสุด 1 โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning
โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

โครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning

เมื่อวันที่่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดย ท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รับการนิเทศติดตามโครงการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 นิเทศติดตามด้วยการเข้าร่วมศึกษาชั้นเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ร่วมสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ โดยคณะศึกษานิเทศก์ และทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply