ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย ครูปารีณา ศิริพูล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและคณะครู บุคลากรทางการศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และพัสดุของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

About root

Leave a Reply