ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 กิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูปารีณา ศิริพูล และครูศิริธร วงชาลี เข้าประชุมชี้แจงการจัดกิจกรรมคัดกรองปัญหาด้านการอ่านการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของครูผู้ดูแลนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply