ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste!)
โครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste!)

โครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste!)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูชโลธร ขามธาตุ และครูธนายุทธ วรพันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการต่อยอดสื่อสารเรียนรู้การจัดการขยะ (Wonder Waste! ) ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 1ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ขอนแก่น

About root

Leave a Reply