ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning)
โครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning)

โครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning)

ระหว่างวันที่​ 13-14 พฤศจิกายน​ พ.ศ.2564​ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการ​สุภภาภรณ์ มาอุ้ย หมอบหมาย คุณครูพรเพ็ญ สมบัติมาก หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คุณครูพรรณี เถาทิพย์ หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ คุณครูณัทชุดา บุติมุลตรี หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา คุณครูอรุณรัตน์ ชินนะวงษ์ และคุณครูปาจรียา สีทัดยศ​ ร่วมโครงการฝึกอบรการจัดการเรียนการสอนแบบสมาร์ต (KKU Smart Learning) สำหรับครูผู้สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผ่านโปรแกรม ZOOM

About root

Leave a Reply