ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จากคัดสรรผลงานนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางวิชาการ “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2564 “ระดับประเทศ” ชื่อผลงาน”รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้วย PTP model” ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่งนจังหวัดขอนแก่น ภาคีเครือข่าย ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของโรงเรียนด้วยดี รับชมวีดิโอที่ https://www.youtube.com/watch?v=aHzPmxNsyjAหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

About root

Leave a Reply