ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7
โครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7

โครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในโอกาสนี้ นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply