ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)
ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021)

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คุณครูศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา คุณครูอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา พร้อมด้วย ดร. วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ อบจ.ขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2564 (KSP Webinar 2021) เรื่อง “การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ: กรณีศึกษาสถานศึกษาในสังกัด อบจ. ขอนแก่น” หลักสูตร Workshop_17 จัดโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม –31 ตุลาคม 2564

About root

Leave a Reply