ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 การประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
การประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กลุ่มงานนิเทศฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงวิชาการเพื่อกำหนดแนวทางการยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ เป็นคณะวิทยากร ในการนี้ นางณกันยา ไวคำ หน.กลุ่มงานนิเทศฯ ได้มาพบปะให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุม​ ณ โรงแรมโซเทลขอนแก่น

About root

Leave a Reply