ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564
พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันจัดพิธีเปิดกองลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply