ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 เสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
เสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

เสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์​ มาอุ้ย​ และคณะครู​ เข้าร่วมกลุ่มงานนิเทศฯ จัดการเสวนาวิชาการ เรื่องเล่าจากวง PLC ตอน การยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก : โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย การประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application โดย นางสุภาภรณ์ มาอุ้ย ผอ.รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดร.วรรณภา สมตา ศึกษานิเทศก์ นางสาวศิรินทร์ทิพย์ ไชยสีหา และ นางสาวอัจฉราภรณ์ ต้นกันยา ครูโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย เป็นคณะวิทยากร

About root

Leave a Reply