ยินดีต้อนรับ
Home 1 ไม่มีหมวดหมู่ 1 เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางศึกษา ขอขอบคุณพ.อ.อ.ชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนบ้านขาม ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยุงลายป้องกันไข้เลือดออกเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply