ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 ประชุมเชิงประฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์
ประชุมเชิงประฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์

ประชุมเชิงประฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยกาสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมเชิงปรฏิบัติการ การจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา

About root

Leave a Reply