ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564
ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง​ มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ขอความร่วมมือให้นักเรียนที่เดินทางไปต่างจังหวัดหรือพักอาศัยที่ต่างจังหวัดระหว่างปิดภาคเรียน ให้กลับภูมิลำเนาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ตามมาตรการเฝ้าระวังของจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งกักตัวไม่ไปในสถานที่เสี่ยง และทำแบบประเมินตนเองก่อนเปิดภาคเรียนในคิวอาร์โค้ด ( QR Code ) ด้านล้างที่แจ้งวันนี้

About root

Leave a Reply