ยินดีต้อนรับ
Home 1 งานประชาสัมพันธ์ 1 ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา
ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา

ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา

ประชาสัมพันธ์​ เรื่อง​ การรับโอน​ (ย้าย)​ ข้าราชการครูเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีความประสงค์รับโอน​(ย้าย)​ ข้าราชการครูสาขาวิชา​ ฟิสิกส์ จำนวน​ 1​ อัตรา รายละเอียด​ดังประกาศที่แนบมานี้​ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่​โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย​ โทรศัพท์​ 04-343-6126, 0895693656 (ผอ.สุภาภรณ์​ มาอุ้ย)​ และ​0942689339(ครูปารีณา​ ศิริพูล)​ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

About root

Leave a Reply