ยินดีต้อนรับ
Home 1 การจัดการเรียนรู้ 1 ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root

Leave a Reply