ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในโอกาสนี้ยินดีต้อนรับท่านสุภาวดี แก้วสำราญ ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา, ท่านศึกษานิเทศก์ ณกันยา ไวคำ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ท่านศึกษานิเทศก์ ศิริกุล ทัพซ้าย ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ และ ท่านศึกษานิเทศก์ ประทุมมา คำละมูล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการติดตามการนิเทศ ด้วยความยินดียิ่ง

About root

Leave a Reply