ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์
งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์

งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม #งานเสวนาทางวิชาการเรื่องเล่าจากวงPLC# ในรูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์ การยกรระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตลอดปี 2563 ถึงช่วงเวลาสรุปผลการดำเนินงาน และเล่าสู่กันฟังเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และค้นหาแนวทางต่อไปเพื่อให้เกิดวิถีแห่งความยั่งยืน #เป็นวิถีการปฏิบัติที่ดี ต่อเนื่อง ยั่งยืน

About root

Leave a Reply