ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมฝึกอบรม 1 โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

มื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการผ่านการประชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563 ระยะที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

About root