ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย

About root