ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

โครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่าน ผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดโครงการการป้องกันและลดปัญหาด้านเพศสัมพันธ์และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยท่าน ร้อยเอกสุทธา จำเปีย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เป็นประธานในพิธีเปิด โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ในครั้งนี้

About root