ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

ระหว่างวันที่ 22 -25 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูชาลิสา ศรีเคน และฝ่ายบริการ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมรักการอ่านในชุมชน ในโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ โดยมีโรงเรียนบ้านหัวดง โรงเรียนบ้านคำม่วงดงเย็น โรงเรียนพระธาตุขามแก่น โรงเรียนบ้านโนนเชือก โรงเรียนบ้านโคกท่า

About root