ยินดีต้อนรับ
Home 1 กิจกรรมนักเรียน 1 กิจกรรมจิตอาสา เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี
กิจกรรมจิตอาสา เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

กิจกรรมจิตอาสา เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย นำโดยท่านผู้อำนวยการสุภาภรณ์ มาอุ้ย มอบหมายครูนฤพล พลคาม ครูธนายุทธ วรพันธ์ และครูพนาไพร บุตรพรม นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ วัดเจติยภูมิ (พระธาตุขามแก่น)

About root